Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с активи за 18,83 млрд. лева

25 ноември 2021, 14:25 35

Средно за втора пенсия гражданите са акумулирали по 4 168 лева в индивидуалните си партиди

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са натрупали нетни активи за 18,83 млрд. лева към края на третото тримесечие на 2021 г., съобщава „Инвестор“. Увеличението спрямо първите девет месеца на предходната година е в размер на 14,4%, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Общият брой на осигурените лица в четирите вида фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 30 септември е 4,827 млн. души, като за година увеличението е в размер на 0,37%. В рамките на първите девет месеца на 2021 г. приходите на пенсионноосигурителните дружества са в размер на 248,5 млн. лева, а нетният финансов резултат на дружествата към края на септември е 73,702 млн. лева.

Средно за втора пенсия гражданите у нас са натрупали 4 168 лева по индивидуалните си партиди в универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват гражданите, родени след 31 декември 1959 г. Най-много натрупани средства имат лицата във възрастовата група 50-54 години (почти 5 290 лева), а най-малко – хората в групата 20-24 години (734 лева).

През септември 2021 г. първите лица, осигурявали се в УПФ, навършиха пенсионна възраст, припомнят от КФН. Около 334 хил. лева са заделени за плащания по пенсиите за тези граждани, други 824 хил. лева са разсрочени, а 7 000 лева са отделени за еднократни плащания. Заделените средства за пожизнени пенсии и разсрочени плащания постъпват във фондове за изплащане на пожизнени пенсии и фондове за разсрочени плащания, откъдето ще се извършват съответните плащания.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент