Финансират с до 90 000 лева проекти за заетост на хора с увреждания

Милен Николов
Редактор
25 май 2023, 15:23 35

Безвъзмездните средства се предоставят за разкриване и оборудване на нови или приспособяване на действащи работни места за хора с трайни увреждания

Работодатели могат да получат до 90 000 лева за проекти със стопанска насоченост, които целят стимулирането на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Проектните предложения ще се финансират от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за разкриване и оборудване на нови или приспособяване на действащи работни места за назначените хора с трайни увреждания. За средствата могат да кандидатстват специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Крайният срок за това е 20.06.2023 г.

АХУ също така ще финансира с до 20 000 лева проекти на хора с увреждания за стартиране или развитие на самостоятелен бизнес. Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга компания. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени не по-късно от 19.06.2023 г.

Повече подробности относно проектите и начина на кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент