ЕС отпуска на България 1,3 млрд. евро за иновации в предприятията

9 март 2021, 10:43 120

Средствата ще бъдат насочени към програма за постигане на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика в периода 2021 – 2027 г.

Европейският бюджет за периода 2021 – 2027 г. предвижда отпускането на 1,3 млрд. евро за развитие на конкурентоспособността и иновациите в българските предприятия. Средствата ще бъдат насочени по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), съобщават от Министерството на икономиката, цитирано от „Труд“.

Очаква се програмата да бъде официално одобрена от Европейската комисия през втората половина на 2021 г. Първите мерки ще бъдат насочени към внедряването на иновации в предприятията.

Насочеността на програмата е както към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, така и към осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Приоритетите в нея са два: „Иновации и растеж“ – с фокус върху иновациите, конкурентоспособността и растежа на предприятията, и „Кръгова икономика“ – с фокус върху повишаването на ресурсната, и по-конкретно енергийната ефективност на предприятията, чрез следване на принципите на кръговата икономика.

Планът за „Иновации и растеж“ включва:

     - Повишаване на иновационната и инвестиционна активност – осигуряване на подкрепа, с която да бъде развит иновационният капацитет на компаниите чрез привличане на чуждестранни изследователи, откриване на нови и развиване на иновативни стартиращи компании. Приоритет в тази част ще бъдат високотехнологичните сектори на преработващата промишленост и услугите, интензивни на знание;

     - Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 – прокарване на стандарти в областта на Индустрия 4.0, инвестиции с насоченост към въвеждането на цифрови технологии, софтуери, цифрови приложения, както и прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в малките и средните предприятия и повишаване на дигиталните умения на служителите в тях във връзка с новите технологии от Индустрия 4.0;

     - Подкрепа за производствени инвестиции – осигуряване на подкрепа за семейни предприятия и за творческите индустрии и занаяти, както и насърчаване на предприемаческата активност чрез създаване на нови и развиване на стартиращи бизнеси.

Планът за „Кръгова икономика“ включва:

     - Подобряване на енергийната ефективност – изпълнение на различни мерки за енергийна ефективност, основаващи се на препоръки от енергиен одит. Планира се и въвеждането и сертифицирането на системи за енергиен мениджмънт, както и включването на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението;

     - Подкрепа за по-ефективно използване на природните ресурси от страна на предприятията – подобряване на възможностите за рециклиране на отпадъци, намаляване съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите, по-дълъг срок на използване на продуктите (включително и преизползване) и подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в компаниите;

     - Интегрирани териториални инвестиции – подкрепа за повишаване на иновационния капацитет на компаниите, както и за развитие, растеж и интернационализация с помощта на индустриални паркове.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент