ЕС отчита 15,7 милиарда евро излишък при международната търговия със стоки през декември 2023 г.

Милен Николов
Редактор
15 февруари 2024, 13:29 85

Еврозоната регистрира излишък от 16,8 млрд. евро

Износът на стоки от ЕС към останалия свят през декември 2023 г. е на стойност 200,1 милиарда евро, което представлява спад от 9,1% в сравнение с декември 2022 г. (220,1 милиарда евро), показват първите оценки на „Евростат“. Вносът от останалия свят възлиза на 184,5 милиарда евро, което представлява спад от 20,3% в сравнение с декември 2022 г. (231,6 милиарда евро). В резултат на това ЕС регистрира 15,7 милиарда евро излишък при търговията със стоки с останалия свят през декември 2023 г. в сравнение с дефицит от 11,5 милиарда евро през декември 2022 г. Търговията в рамките на ЕС е спаднала до 292,3 милиарда евро през декември 2023 г., което представлява намаление с 12% в сравнение с декември 2022 г.

В периода от януари до декември 2023 г. износът на стоки от ЕС към останалия свят е спаднал до 2 553,6 милиарда евро (намаление от 0,7% в сравнение с януари – декември 2022 г.), а вносът е намалял до 2 512,8 милиарда евро (понижение от 16,4% в сравнение с януари – декември 2022 г.). В резултат на това ЕС регистрира излишък от 40,8 милиарда евро в сравнение с 434,6 милиарда евро през януари – декември 2022 г. Търговията в рамките на ЕС е спаднала до 4 101,3 милиарда евро през януари – декември 2023 г., което е намаление от 3,6% в сравнение с януари – декември 2022 г.

Износът на стоки от еврозоната за държави извън нея през декември 2023 г. е на стойност 218,7 милиарда евро, което представлява спад от 8,8% в сравнение с декември 2022 г. (239,9 милиарда евро). Вносът от останалия свят възлиза на 201,9 милиарда евро, което представлява спад от 18,7% в сравнение с декември 2022 г. (248,3 милиарда евро). В резултат на това еврозоната регистрира 16,8 млрд. евро излишък при търговията със стоки с държави извън нея през декември 2023 г. в сравнение с дефицит от 8,5 млрд. евро през декември 2022 г. Търговията в рамките на еврозоната е спаднала до 187,2 млрд. евро през декември 2023 г., което представлява намаление с 14,8% в сравнение с декември 2022 г.

В периода от януари до декември 2023 г. износът на стоки от еврозоната за държави извън нея е спаднал до 2 839,8 милиарда евро (намаление от 1,2% в сравнение с януари – декември 2022 г.), а вносът е намалял до 2 773,8 милиарда евро (понижение от 13,5 % в сравнение с януари – декември 2022 г.). В резултат на това еврозоната регистрира излишък от 65,9 милиарда евро в сравнение с дефицит от 332,2 милиарда евро през януари – декември 2022 г. Търговията в рамките на еврозоната е спаднала до 2 630,1 милиарда евро през януари – декември 2023 г., което представлява спад от 5,4% в сравнение с януари – декември 2022 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент