ЕК предупреди България заради лошите кредити

25 ноември 2021, 11:23 46

Страната ни обаче не попада сред държавите, за които ЕК препоръчва по-задълбочен икономически преглед

Финансовият сектор на България преминава през пандемията с достатъчна ликвидност и адекватност, но съотношението на необслужваните кредити остава високо въпреки понижението до 5,9% през 2020 г. – това се посочва в Есенния пакет на европейския семестър на Европейската комисия (ЕК). Пакетът се основава на есенната прогноза на ЕС, според която европейската икономика върви от възстановяване към ръст въпреки предизвикателствата.

В доклада на ЕК, който открива потенциални макроикономически дисбаланси, е посочено, че в България е особено важно да се проследи ситуацията с лошите кредити, особено след края на мораториума за плащане на лихвите и след оттеглянето на публичната подкрепа, отпускана заради COVID-19.

Според ЕК пазарът на труда не е особено засегнат след икономическия спад от 4,4% през 2020 г. именно благодарение на финансовите мерки. Безработицата се е повишила до 5,1% през 2020 г., но при исторически ниски нива през 2019 г. и се очаква да започне да намалява през 2022 г.

За първи път от 2012 г. страната регистрира дефицит по текущата сметка, който е в размер на 0,3% от БВП и се дължи на свития туризъм през миналата година. Очаква се туризмът и приходите от него да продължат да се възстановяват и през 2022 г., след като през 2021 г. вече отбелязаха ръст спрямо предходната година.

От ЕК препоръчват на държавите да поддържат гъвкава фискална политика, за да могат да реагират при потенциално ново влошаване на пандемичната обстановка. Извънредните мерки за пазара на труда трябва да преминат към мерки за възстановяване чрез осигуряване на ефективни политики по заетостта.

В препоръката се призовава и за запазване през 2022 г. на умерено подкрепяща фискална позиция в цялата еврозона и за постепенно насочване на мерките на фискалната политика към инвестиции, които насърчават стабилно и устойчиво възстановяване.

В доклада на ЕК е записано, че по-задълбочени макроикономически прегледи са необходими в Германия, Ирландия, Испания, Гърция, Италия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент