ЕК одобри 30 млн. лева помощ в подкрепа на туристическия сектор в България

18 януари 2022, 09:57 342

Помощта по новата мярка ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за предприятията от сектора, които са били засегнати пандемията

Европейската комисия одобри схема за 30 млн. лева в подкрепа на българските предприятия, извършващи дейност в туристическия сектор. Мярката ще бъде одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, предаде „Инвестор“.

Помощта по новата мярка ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за предприятията от сектора, които са пострадали от пандемията. За да отговаря на условията, дадено предприятие следва да е отчело разлика от най-малко 500 лева между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и този (отново без ДДС) през 2020 г., в съчетание с държавната помощ, получена през 2020 и 2021 г. Също така предприятието трябва да е регистрирало оборот (без ДДС), по-висок от 500 лева както през 2018, така и през 2019 г.

Помощта няма да надвишава 2,3 млн. евро на бенефициер. Средствата ще бъдат изплащани не по-късно от 30 юни 2022 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент