ЕЦБ повиши водещите си лихви с 0,5 процентни пункта

16 март 2023, 16:57 33

Така лихвата по основните операции по рефинансиране нараства до 3,5%

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши отново водещите си лихви с 0,5 процентни пункта. Това съобщи ЕЦБ на официалната си страница след проведеното заседание по паричната политика, пише БТА.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране – лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица, нараства до 3,5%. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 3%, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 3,75%. Новите стойности влизат в сила от 22 март.

В съобщението пише още, че „се предвижда инфлацията да остане твърде висока за дълъг период от време“. Поради това Управителният съвет реши да повиши трите основни лихвени проценти на ЕЦБ с 50 базисни пункта – в съответствие с решимостта си да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%.

Управителният съвет на ЕЦБ вдига основните си лихви за шести пореден път, след като през юли ги увеличи с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта) за първи път от 11 години. На последвалите пет заседания на Управителния съвет бяха предприети нови повишения на лихвите – със 75 базисни пункта през септември и с още 75 базисни пункта през октомври, след което на последната си среща през декември и предпоследната през февруари тази година ЕЦБ забави темпа на покачване на лихвите, като ги вдигна с 50 базисни пункта.

Решението на ЕЦБ се взима на фона на опитите на централните банки и правителствата на водещи икономики да ограничат вредното въздействие, което има повишаването на лихвите върху оценката на различни активи – най-често държавни и фирмени облигации.

В съобщението е записано още: „Управителният съвет следи отблизо текущите пазарни трусове и е готов да реагира, ако е необходимо, за да запази ценовата и финансовата стабилност в еврозоната. Банковият сектор в еврозоната е устойчив – със силни капиталови и ликвидни позиции. Важно е да се отбележи, че наборът от инструменти на ЕЦБ е напълно достатъчен, за да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система на еврозоната, ако е необходимо“.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент