До 8 години затвор за измама с пенсии и обезщетения

5 ноември 2020, 00:00 1033

Промените в НК предвиждат и глоба до 5 000 лева за представяне на фалшиви болнични или стаж

До осем години затвор за измами с пенсии и обезщетения за безработица предвиждат новите промени в Наказателния кодекс, които бяха внесени чрез Преходните и заключителните разпоредби на измененията на КСО, предаде БТА.

В Наказателния кодекс (чл.256) се предлага всеки, който чрез неистински или преправен документ, или такъв с невярно съдържание, получи неправомерно от бюджета на ДОО или от НЗОК сума в големи размери, или който помогне на друго лице да получи такава, да бъде наказван с лишаване от свобода от 2 до 8 години. Виновното лице ще подлежи и на глоба в размер от 1 000 до 5 000 лева, каквато вече се налага при констатирани злоупотреби с държавния бюджет.

През последните години са засечени множество опити за неправомерно получаване на суми от фондовете на ДОО и НЗОК чрез представяне на фалшиви документи. Когато обаче от НОИ са сезирали компетентните органи за тези измами, по-голямата част от прокурорските преписки са завършили с отказ за образуване на досъдебно производство. В мотивите на законопроекта се посочва, че причината за това е фактът, че бюджетите на ДОО и НЗОК не са част от държавния бюджет – те са самостоятелни и като такива се приемат по специален ред.

Въвеждат се и промени в КСО, засягащи проверките на НОИ за злоупотреби с пенсии и обезщетения. Предлага се длъжностните лица в НОИ да изискват от Главни дирекции „Гранична полиция“ и „Национална полиция“ сведения или документи за осигурени лица, които са преминали през държавните граници на България. Докато трае проверката за злоупотреба, ще бъде въведен и срок, в които НОИ може да спре изплащането на обезщетението или пенсията. Предвижда се спирането да е до момента, в който проверката приключи, но да не бъде за повече от 6 месеца – за да не бъдат ощетени лицата, които не са представили неверни данни.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент