Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта

15 септември 2023, 17:31 293

Хора в неравностойно положение ще получават помощ от ментор, за да работят

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. С промените се регламентира възможността да се назначават ментори – работници или служители от предприятието, които да подпомагат адаптацията на наетия безработен от групите в неравностойно положение. Същевременно тези групи са прецизирани и включват безработни хора – родители (осиновители) с деца до четиригодишна възраст, както и безработни над 55-годишна възраст (досега групата бе над 50-годишна възраст), пише БТА.

Работодателят може да осигури ментор на наетото лице за срок до шест месеца, като следва да получава суми за времето, през което изпълнява възложената от работодателя дейност. 

Работодателят има право да заяви обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности за наетите лица. За всяко лице, включено в обучение, организирано от работодателя и Агенцията по заетостта, на обучаващата институция се предоставят средства. 

Предвижда се за целите на държавната политика за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на трудовите ресурси в страната Агенцията по заетостта да получава информация за лица на възраст от 16 до 65 години от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент