Държавата ще изтегли нов дълг за 500 млн. лева

21 март 2022, 10:16 163

Аукционът се провежда само седмица след като бяха пласирани ДЦК на същата стойност

На 21 март Българската народна банка (БНБ) ще проведе нов аукцион, на който ще бъдат предложени държавни ценни книжа (ДЦК) за 500 млн. лева. Аукционът се провежда само седмица след като бяха пласирани ДЦК на същата стойност, предаде „Телеграф“.

Министерството на финансите ще предложи на пазара лихвоносни съкровищни облигации със срок от 7 години и 6 месеца с фиксиран лихвен процент. Книжата са от емисия с начална дата 24 ноември 2021 г. и падеж 24 май 2029 г.

Изтеглянето на новия държавен дълг се налага заради заложения в Бюджет 2022 дефицит от 5,9 млрд. лева и предстоящите плащания по стари задължения.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент