Бюджетната комисия прие на първо четене промени в три данъчни закона

14 януари 2022, 11:50 305

Промените в данъчното законодателство, произтичащи от директиви на Европейския съюз, ще влязат в сила със задна дата – от 1 януари

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене промени в три данъчни закона. Промените, произтичащи от директиви на Европейския съюз, ще влязат в сила със задна дата – от 1 януари.

Първият законопроект е за промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Той предвижда в българското законодателство да залегне европейска директива, с която временно се освобождават от ДДС внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19.

Вторият пакет промени е в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Те са свързани с данъчното третиране на договори с обратен лизинг, класифициран съгласно международните счетоводни стандарти като оперативен лизинг.

Последните поправки са в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Те засягат хармонизирането на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки с тази в Европейския съюз, както и общия режим за облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на съюза.

При приемането на промените в данъчното законодателство председателят на Комисията по бюджет и финанси в НС Любомир Каримански обърна внимание, че текстовете могат да бъдат обявени за противоконституционни заради предложението да влязат в сила със задна дата. От Министерството на финансите обаче уточниха, че промените са за влизане в сила на европейски директиви и България е длъжна да ги въведе от началото на годината. Страните стигнаха до съгласие, че промените са в полза на всички в България и на българския бизнес, съответно не се очакват отрицателни реакции.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент