БВП остава стабилен в еврозоната и се увеличава с 0,1% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г.

14 февруари 2024, 12:40 51

Броят на заетите лица се увеличава с 0,3% както в еврозоната, така и в ЕС

През четвъртото тримесечие на 2023 г. сезонно коригираният БВП остава стабилен в еврозоната и се увеличава с 0,1% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2023 г. БВП спадна с 0,1% и в двете зони, сочат данните на „Евростат“.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП нараства с 0,1% в еврозоната и с 0,3% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г., след като остана стабилен и в двете зони през предходното тримесечие.

Според първата оценка на годишния растеж за 2023 г., базирана на тримесечни сезонно и календарно коригирани данни, БВП се увеличава с 0,5% както в еврозоната, така и в ЕС.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП в Съединените щати се увеличава с 0,8% спрямо предходното тримесечие (след +1,2% през третото тримесечие на 2023 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година БВП нараства с 3,1% (след +2,9% през предходното тримесечие).

Ръст на заетостта в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се увеличава с 0,3% както в еврозоната, така и в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2023 г. заетостта нарасна с 0,2% и в двете зони.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се увеличава с 1,3% в еврозоната и с 1,2% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г. – след +1,3% в еврозоната и +1,2% в ЕС през трето тримесечие на 2023 г.

Според първата оценка на годишния растеж за 2023 г., базирана на тримесечни данни, заетостта се увеличава с 1,4% в еврозоната и с 1,3% в ЕС.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент