БВП на България нараства с 1,7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г.

Милен Николов
Редактор
15 май 2024, 11:25 45

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0,4%

През първото тримесечие на 2024 г. БВП на България нараства с 1,7% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г., показват сезонно изгладените данни по експресни оценки на НСИ.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. БВП се увеличава с 1,7% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2,2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 4,1%, а бруто образуването на основен капитал се увеличава със 7,7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1%, а вносът на стоки и услуги намалява с 3,8%.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0,4%. Брутната добавена стойност нараства с 1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2024 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал с 1,6% и на крайното потребление с 1,3%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2024 г. БВП в номинално изражение достига 40 625,3 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2024 г. е 35 681,1 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84,4%, което в стойностно изражение възлиза на 34 272,3 млн. лева. През първото тримесечие на 2024 г. бруто капиталообразуването е 6 916,9 млн. лв. и заема 17% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент