БВП на България нараства с 1,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г.

14 февруари 2024, 12:18 68

БВП в номинално изражение достига 51 055,0 млн. лева

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт ( БВП) на България нараства с 1,6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,5% спрямо третото тримесечие на 2023 г., сочат сезонно изгладените данни по експресни оценки на НСИ.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1,6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0,2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 3,1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 4,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1%, а вносът на стоки и услуги намалява с 5,4%.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,5%. Брутната добавена стойност нараства с 0,2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,1%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 51 055,0 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 44 444,9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81,7%, което в стойностно изражение възлиза на 41 697,4 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 10 132,5 млн. лева и заема 19,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент