БНБ с прогноза: Годишната инфлация ще продължи да се забавя през първата половина на 2024 г.

23 февруари 2024, 15:12 112

През първата половина на 2024 г. реалният БВП се очаква да нараства както на верижна, така и на годишна база

През четвъртото тримесечие на 2023 г. реалният БВП на България се очаква да се повишава на верижна база с ускоряващ се темп. Това е предпоставка за преустановяване на тенденцията към забавяне на годишния растеж на икономическата активност. Това се казва в най-новия брой на тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“, който обхваща данните от четвъртото тримесечие на 2023 г.

През първата половина на 2024 г. реалният БВП се очаква да нараства както на верижна, така и на годишна база, подкрепян най-вече от вътрешното търсене и допусканото подобряване на перспективите пред външното търсене на български стоки и услуги, се казва в анализа на БНБ.

Годишната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, продължава да следва тенденция към забавяне през 2023 г. и възлиза на 5% през декември 2023 г. За тази динамика допринася формирането на базов ефект спрямо бързите темпове на нарастване на потребителските цени през 2022 г. – главно в групите на храните и базисните компоненти, както и поевтиняването на енергийните продукти. Фактори, произтичащи от вътрешната среда, които продължават да оказват проинфлационен натиск, са силните темпове на растеж на частното потребление и на разходите за труд на единица продукция. В резултат на това най-висок положителен принос за общата инфлация в края на 2023 г. имат услугите и хранителните продукти.

„Прогнозираме годишната инфлация да продължи да се забавя през първата половина на 2024 г. в съответствие с външните допускания за динамиката на международните цени на основни суровини. Засиленото потребителско търсене и нарастващите разходи за труд на единица продукция в условия на недостиг на работна сила се очаква да продължат да създават предпоставка за непълно пренасяне от страна на фирмите на понижаващите се международни цени на селскостопанските суровини върху крайните потребителски цени“, посочват от БНБ.

Пълния анализ на БНБ може да видите тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент