Близо 600 000 души в риск от бедност ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане

23 юни 2022, 10:36 64

По програмата са предвидени над 411 млн. лева

Близо 600 000 души, които се намират в риск от бедност, ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Бюджетът на програмата е над 411 млн. лева, а средствата ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд и от националния бюджет, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет ( МС).

Проектът на програмата ще бъде изпратен за официално одобрение от Европейската комисия. Целта е с тази мярка да се допълни цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността, както и за преодоляване на социалното изключване. Тази цел, според МС, ще бъде постигната чрез осигуряване на подкрепа за българските граждани, живеещи в крайна бедност, с тежки материални лишения и в социална изолация.

Предвижда се над 530 000 души с ниски доходи и в затруднено положение да получават ежегодно хранителни пакети и хигиенни материали. Право на такава помощ ще получат лица с увреждания, възрастни, многодетни семейства и представители на малцинствени групи.

Над 50 000 нуждаещи се, които не могат да осигурят прехраната си сами, ще получават целогодишно топъл обяд.

За над 10 000 новородени от бедни семейства, както и за бебета на майки, които са жертви на насилие или са настанени в приемни семейства и социални услуги, ще бъдат осигурени пакети с най-необходимите бебешки продукти.

Над 10 000 деца до 3-годишна възраст ще получават пълноценна храна от детски кухни.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент