Близо 12 млрд. лева са разходите в бюджета на ДОО за периода януари – септември 2021 г.

18 октомври 2021, 14:16 219

Тази сума представлява почти 80% от плана за годината

Разходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване ( ДОО) за периода януари – септември 2021 г. достигнаха близо 12 млрд. лева – или почти 80% от годишния план, съобщават от НОИ.

Общият размер на отчетените приходи към 30 септември възлиза на 6 655,8 млн. лева, което представлява 78,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 361,7 млн. лева (или с 5,7%) повече спрямо плана към септември, а в сравнение със същия период на 2020 г. – със 742,4 млн. лева повече.

Размерът на общо отчетените разходи е 11 812,1 млн. лева, което представлява 79,6% от заложените в годишния план. Разходите са с 651,4 млн. лева повече (или с 5,8%) спрямо плана към края на септември, а в сравнение с първите девет месеца на 2020 г. – с 1 896,4 млн. лева повече.

Най-голям дял в структурата на общите разходи заемат тези за пенсии, които са в размер на 9 678,4 млн. лева. Тази сума представлява 78,4% изпълнение на плана за годината и е с 407,2 млн. лева (4,4%) повече спрямо плана към 30 септември. За първите девет месеца на тази година разходите за пенсии са с 1 601,2 млн. лева (или с 19,8%) повече спрямо същия период на 2020 г. Това се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери, както и на увеличението на максималния размер на пенсиите от началото на годината.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по КСО към 30 септември възлизат на 1 503,0 млн. лева, което представлява 73,7% изпълнение на годишния план и 20,4 млн. лева (1,4%) преразход спрямо плана към същата дата.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент