Безработните лица вече ще дължат по 26 лева месечно за здравни вноски

8 януари 2021, 11:18 643

Това се дължи на факта, че от началото на тази година е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход от 650 лева

От 1 януари 2021 г. всички лица, които внасят сами задължителните си здравни вноски (например трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата) и не са регистрирани като самоосигуряващи се, ще дължат по 26 лева на месец. Това се дължи на факта, че от началото на тази година е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход от 650 лева, а максималният става 3 000 лева, предаде в. „Труд“, цитиран от БТА.

Съгласно Закона за здравното осигуряване всички лица, неосигурени на друго основание, се осигуряват върху доход, който е не по-малък от половината от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се. Това означава, че за тях здравната вноска се равнява на 8% върху минимум 325 лева и не повече от 3 000 лева месечно.

Срокът за плащане на вноските е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят – например за януари 2021 г. здравната вноска трябва да се плати до 25 февруари.

Всички лица, които са задължени сами да внасят здравните си вноски, следва да подадат в НАП декларация Образец 7. Глобата за неподаване на декларация е от 500 до 1 000 лева.

Здравноосигурителните права на лицата, осигуряващи се за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три вноски за период от 36 месеца. Този период се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Здравната каса. Прекъснатите права могат да се възстановят едва тогава, когато лицето заплати всички вноски за последните 60 месеца.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент