Безработицата в България е 4,9% през февруари

15 март 2022, 17:21 112

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 19 000

Безработицата в България през февруари 2022 г. задържа нивото си от 4,9%. Спрямо същия месец на 2021 г. се наблюдава намаление с 0,2 процентни пункта, сочат данните на Агенцията по заетостта.

През февруари безработните лица в бюрата по труда са 159 000, т.е. с 29% по-малко спрямо година по-рано. Новорегистрираните безработни са общо 19 407, като броят им е с 6 185 по-нисък спрямо януари, а на годишна база се отчита спад от 5 490 души. Други 445 безработни лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през февруари.

През втория месец на годината над 12 000 безработни лица са намерили ново работно място – с над 800 души повече спрямо януари. На годишна база намерилите работно място през този месец са с 5 516 по-малко.

Над 56% от започналите работа през февруари са устроени в реалната икономика – 30% в сектора на преработващата промишленост, 17% в търговията, 8% в хотелиерството и ресторантьорството и 5,5% в строителството.

Над 2 000 безработни лица от рисковите групи през февруари са били назначени на субсидирани работни места по програми и мерки за заетост. По схемата „Заетост за теб“ са осигурени работни места за почти 52 хил. безработни, а само през февруари са сключени трудови договори с нови 1 230 безработни.

През февруари най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост – 24%, хотелиерството и ресторантьорството – 20%, търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети – 10%, административните и спомагателните дейности – 8,5%, селското, горското и рибното стопанство – 6,3%.

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент