Българският износ нараства с 20% през първото полугодие

14 септември 2021, 14:18 39

Външната търговия с ЕС и трети страни се възстановява, но салдото остава отрицателно

В периода януари – юли 2021 г. износът на български стоки за Европейския съюз (ЕС) и трети страни се възстановява, като и по двете направления е отчетен ръст от повече от 20% – това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Търговия с ЕС

В периода януари – юни 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24,4% спрямо същия период на миналата година, достигайки 21,42 млрд. лева по предварителни данни. През юни 2021 г. износът за ЕС нараства с 28,4% в сравнение със същия месец на 2020 г. и възлиза на 3,80 млрд. лева.

Източник: НСИ

През периода януари – юни най-голям ръст на износа за ЕС е регистриран в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (130,8%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (32,4%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (6,5%). Основните получатели на български стоки остават Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, формирайки 70,2% от целия обем на износа.

Вносът на стоки от ЕС за същия период възлиза на 21,60 млрд. лева, като бележи увеличение от 25,1% спрямо същия отрязък на 2020 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През юни вносът бележи ръст от 26,1% спрямо същия месец на 2020 г. и достига 3,75 млрд. лева. И за двата периода спад във вноса не е отчетен в нито един сектор, а вносът на суровини в класа „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ се увеличава със 78,3%.

Така външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари – юни 2021 г. е отрицателно и е на стойност 175,3 млн. лева.

Източник: НСИ

Търговия с трети страни

През периода януари – юли 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се повишава със 17,3% в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 12,70 млрд. лева.

През юли 2021 г. износът нараства с 24,1% спрямо същия месец на 2020 г. и достига 1,94 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Русия, формирайки 55,2% от износа за трети страни.

Източник: НСИ

Вносът на стоки от трети страни към България в периода януари – юли 2021 г. се увеличава с 25,1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 16,48 млрд. лева. През юли увеличението е от 21,2%, а общият обем на изнесените стоки носи приходи от 2,41 млрд. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари – юли 2021 г. е отрицателно в размер на 3,77 млрд. лева. Външнотърговското салдо през юли 2021 г. спрямо същия месец на миналата година също е отрицателно и възлиза на 465,7 млн. лева.

Общо

Общият износ на стоки от България за периода януари – юли 2021 г. възлиза на 37,97 млрд. лева – с 21,1% повече от същия период на 2020 г. През юли общият износ възлиза на 5,781 млрд. лева – скок от 18,8% на годишна база.

През периода януари – юли 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 42,02 млрд. лева – с 25,2% повече от същия период на миналата година. През юли вносът нараства с 24,2% и достига 6,35 млрд. лева спрямо юли 2020 г.

Общото външнотърговско салдо на България е отрицателно както през периода януари – юли 2021 г. (4,052 млрд. лева), така и на годишна база през юли 2021 г. (569,8 млн. лева).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент