България е изнесла стоки за над 50 млрд. лева

14 януари 2021, 11:33 484

Предварителните данни на НСИ обхващат периода от януари до ноември 2020 г.

По данни на НСИ България е изнесла стоки за над 50 млрд. лева от началото на януари до ноември 2020 г. В тази сума влиза експортът както към страни от Европейския съюз, така и към трети държави. Спадът на износа се оценява на 7,8% спрямо същия период през 2019 г.

Вносът на стоки у нас се равнява на 54,4 милиарда лева, което е с 9,9% по-малко спрямо същия период на 2019 г.

Анализът на данните, касаещи експорта към трети държави, сочи, че износът на България към държави извън ЕС се равнява на 16,9 млрд. лева. Спадът на годишна база е 12,3%. Сред основните търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54,9% от износа за трети страни.

При сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ е отчетен най-голям ръст на износа – с 40,4%. Най-рязък спад има при секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ – 59%, както и при „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“, където намалението е 26,9%.

Вносът от трети страни пък се оценява на 21,1 млрд. лв., като също намалява – с 9,6%, сочат данните на НСИ. Най-голямо количество стоки са внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна. Сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ има най-висок ръст от 94,2%. На второ място е сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ с 81,5%. Най-голям спад пък се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ с 50,6%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент