АЗ: Ръст на обявените свободни работни места през август 2023 г.

15 септември 2023, 11:54 375

10 110 са започналите работа безработни лица

През август 2023 г. административната статистика на Агенция по заетостта отчита ръст на обявените от работодателите свободни работни места. В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар са заявили 11 988 свободни работни места – при 9 026 през юли 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на образованието (27,6%), преработващата промишленост (22,4%) и търговията (10,4%), следвани от държавното управление (6,8%), хотелиерството и ресторантьорството (6%) и административните и спомагателните дейности (5,9%), сочат данните на Агенцията по заетостта.

Най-търсените от бизнеса професии през август са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.        

Започналите работа безработни лица през август са 10 110, като подобна численост е отчетена и през юли 2023 г. и август 2022 г. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 257 пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 19,7%, следват тези в търговията – 14%, хотелиерството и ресторантьорството – 8,7%, държавното управление – 6,1%, строителството и селското стопанство съответно с 5,9%,и с 5,1%. В страни от Европейския съюз работа са започнали 1 105 безработни с посредничеството на бюрата по труда – или това са 10,9% от всички преходи в заетост през месеца.

349 безработни от рисковите групи са намерили своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 92 по програми и мерки за заетост и 257 по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси”. 36 безработни и заети са включени в различни обучения, а 181 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната през август е 5,3%. Наблюдава се леко покачване на безработицата от 0,1 процентни пункта спрямо юли. Броят на регистрираните безработни в края на месеца е общо 149 349, което е с 1 753 лица повече от месец юли.

Регистрирани са нови 18 913 безработни лица в бюрата по труда през месец август. Те са с 2 599 по-малко от предходния месец и със 117 по-малко спрямо регистрираните през август 2022 г. Други 812 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, като при тази група се наблюдава увеличение спрямо предходния месец с 36% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 3 386 неактивни за пазара на труда лица.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент