Агенцията по вписванията напомня: Подаваме нулева декларация еднократно, не ежегодно

15 януари 2021, 11:14 496

Ако възобновят дейността си, предприятията трябва да съставят и подадат годишен финансов отчет

Съгласно промените в Закона за счетоводството (ЗСч), които бяха приети в края на 2019 г., предприятията следва да подават декларация за липса на дейност еднократно, а не ежегодно. Ако възобновят дейността си, те трябва да съставят и подадат годишен финансов отчет, напомнят от Агенцията по вписванията.

Предприятията, които не са упражнявали дейност през 2019 г. или през всяка следваща финансова година и които са декларирали това в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска дейност, са освободени от задължението да подават ежегодно декларация за липса на дейност.

Всички търговци, които не са осъществявали дейност през 2020 г., могат да подадат декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч по утвърден образец до 30 юни 2021 г. Те могат да го направят както в териториална служба на Агенцията по вписванията, така и по електронен път.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент