Агенцията по заетостта отчете спад на безработицата и през май 2022 г.

16 юни 2022, 10:43 383

През май безработните са 147 477, което е с 3 070 по-малко спрямо предходния месец и с 38 570 – спрямо същия период на 2021 г.

Общият брой на безработните лица, които са регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява. През май 2022 г. безработните са 147 477, което е с 3 070 по-малко спрямо предходния месец и с 38 570 (или с 20,7%) – спрямо същия период на 2021 г., сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта.

През май 2022 г. нивото на регистрираната безработица в България също намалява, достигайки най-ниската си стойност досега – 4,5%. Намалението спрямо април е с 0,1 процентни пункта, а на годишна база – с 1,2 процентни пункта.

Регистрираните нови безработни лица през май 2022 г. са 19 699, което е с 1 052 повече спрямо април и с 1 734 повече на годишна база. Други 557 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през този месец.

През май 2022 г. започналите работа безработни лица са 14 879, или с 265 по-малко спрямо предходния месец, а на годишна база – със 7 267 по-малко. Нова работа чрез бюрата по труда през месеца са открили 217 лица от групите на пенсионерите, заетите и учащите.

По сектори на икономиката разпределението на намерилите своето ново работно място през май е, както следва: 79,3% устроени в реалната икономика, най-много от които в преработващата промишленост – 22,3%, търговията – 14,1%, хотелиерството и ресторантьорството – 12,3%, селското, горското и рибното стопанство – 6,3%, строителството – 6,0%, държавното управление – 5,6%, и др.

Общо 3 081 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през май, от които 255 по програми и мерки за заетост, а 2 826 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

През май заявените работни места на първичния пазар на труда са 12 951, което е с 1 756 по-малко спрямо предходния месец, а на годишна база – с 4 361 по-малко. Най-много свободни работни места в реалната икономика има в преработващата промишленост – 26,6%, хотелиерството и ресторантьорството – 21,9%, търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети – 14,7%, административните и спомагателни дейности – 6,6%, държавното управление – 6,3%, и селското горското и рибното стопанство – 5,3%.

Най-търсените от работодатели професии през май са: персонал в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници; помощници при приготвяне на храни; персонал, полагащ грижи за хора; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент