90% от данъкоплатците ще подадат декларациите си онлайн

12 януари 2021, 14:51 470

Такива са очакванията на НАП

Вчера започна данъчната кампания, като в първите часове са подадени онлайн около 20 данъчни декларации, посочва НАП. Очакванията на приходната агенция са и през тази година да се запази тенденцията за подаване н декларациите по електронен път – подобно на 2020 г.

Според говорителя на НАП Росен Бъчваров подадените до момента декларации са много малко, но това се обяснява с нагласата на хората, които предпочитат да се възползват от попълнени формуляри. Това ще е възможно през март, като предварително попълнените декларации значително улесняват гражданите, смята Бъчваров.

За да е възможно лицата да се възползват от предварително попълнени формуляри, те трябва да имат валиден е-подпис или персонален идентификационен код (ПИК) от НАП. Така декларациите ще съдържат автоматично попълнени данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, и пр. Ако обаче гражданите получават доходи от наем от други физически лица или имат постъпления от чужбина, то те трябва сами да посочат това във формулярите. Същото се отнася, ако лицата използват данъчни облекчения.

В крайните срокове няма промяна – най-късната дата, на която хората следва да подадат декларациите си към НАП, е 30 април. За да се ползва отстъпка от дължимите данъци обаче крайният срок е 31 март, като условието е лицата да нямат неплатени стари задължения към държавата. Намалението е в размер на 5% от облагаемата данъчна основа, но не повече от 500 лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент