50% ръст на приходите от ДДС при внос през февруари 2022 г.

4 април 2022, 15:19 303

15,2% повече приходи от Агенция „Митници“ са постъпили в държавния бюджет през февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г.

Общо 15,2% повече приходи от Агенция „Митници“ са постъпили в държавния бюджет през февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г. Общите месечни приходи са в размер на 810,7 млн. лева и превишават със 107,2 млн. лева приходите през същия месец на миналата година. По-високи постъпления се отчитат при ДДС при вноса и митата, съобщават от Агенция „Митници“.

За февруари 2022 г. паричните приходи от мита са в размер на 29,3 млн. лева, или с 10,9 млн. лева повече спрямо февруари 2021 г. Това означава, че ръстът при тях е от 58,8%.

Паричните приходи от ДДС при внос възлизат на 444 млн. лева през февруари 2022 г., или със 146,8 млн. лева повече спрямо февруари 2021 г. Ръстът при тях е от 49,4%.

Касовите приходи от акцизи през февруари са общо 338,2 млн. лева, или с 48,9 млн. лева по-малко (-12,6%) спрямо отчетените през февруари 2021 г. Регистрираният спад е вследствие на формираното презапасяване и значителните постъпления от акциз за тютюн и тютюневи изделия през януари 2022 г. Общият размер на приходите от акцизи за януари и февруари 2022 г. е 867,3 млн. лева, което е със 7,6% повече спрямо същия период на миналата година.

През първите два месеца на годината приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция „Митници“, са в размер на 1,81 млрд. лева. Постъпленията са с 373,6 млн. лева повече от отчетените 1,43 млрд. лева през същия период на миналата година.

Според прогнозни данни общите приходи на Агенция „Митници“ за март ще превишават с 25% тези от март 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент