3,8% е годишната инфлация в България през януари 2024 г.

15 февруари 2024, 11:53 188

Месечната е 0,5%

През януари 2024 г. месечната инфлация в България е 0,5%, а годишната инфлация за януари 2024 г. спрямо януари 2023 г. е 3,8%, сочат предварителните данни на НСИ.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 – януари 2024 г. спрямо периода февруари 2022 – януари 2023 г. е 8,4%.

През януари 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+2,2%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1%), образование (+0,8%) и здравеопазване (+0,6%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-3,5%) и транспорт (-1,7%).

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През януари 2024 г. месечната инфлация е 0,2%, а годишната инфлация за януари 2024 г. спрямо януари 2023 г. е 4%.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 – януари 2024 г. спрямо периода февруари 2022 – януари 2023 г. е 7,8%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през януари 2024 г. е регистрирано увеличение с 1,3% на месечна база.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: услуги – увеличение с 3,7%; хранителни продукти – увеличение с 1,1%; нехранителни стоки – увеличение с 0,1%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент