29,5% от населението на ЕС с ниско ниво на образование се определя като бедно през 2022 г.

20 ноември 2023, 15:20 46

Този дял е над три пъти по-нисък (9,2%) при хората с високо образование

През 2022 г. почти една трета (29,5%) от населението на ЕС с ниско ниво на образование (отчетено според Международната стандартна класификация на образованието – ISCED, на нива 0 – 2) е определяно като бедно, съобщава „Евростат“. 

Този дял е над три пъти по-нисък (9,2%) при хората с високо образование (нива 5 – 8 по международната класация), докато при хората със средно ниво на образование (нива 3 и 4) е 18%.

Сред държавите – членки на Европейския съюз, 26 съобщават за по-висок дял на хората с ниско ниво на образование, които се определят като бедни, в сравнение с хората със средно и високо ниво на образование. Изключение прави Финландия, където процентът на хората със средно образование е малко по-висок.

Сред страните от ЕС Гърция има най-висок дял на хора с ниско образователно равнище (81,6%), които се считат за бедни. След нея се нареждат България (67,9%) и Словакия (53,3%). Най-нисък е броят във Финландия (7,3%), Люксембург (10%) и Швеция (11,3%).

Повечето от държавите от ЕС отчитат значителни разлики между групите с високо и ниско образование. В 12 държави разликата е била най-малко 20 процентни пункта (п.п.). Най-значителните различия са в България (47,7 п.п.), Унгария (41,5 п.п.) и Словакия (39,5 п.п.), а най-малките – във Финландия (4,5 п.п.), Дания (5,9 п.п.) и Швеция (7,1 п.п.).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент