25 одобрени проекта от Националния иновационен фонд ще получат финансиране от 7 млн. лева

2 декември 2020, 18:15 81

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предоставя финансова подкрепа в размер на до 500 хил. лева за проект

25 предложения за проекти ще получат финансиране по 11-тата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, менажиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на икономиката. Одобрените проекти ще получат безвъзмездна финансова подкрепа на стойност над 6,978 млн. лева. Всеки проект ще получи финансиране в размер на до 500 хил. лева, съобщиха от Министерството на икономиката, цитирано от „Инвестор“.

Класираните предложения за проекти са в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Тематичните области на проектите са: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Мехатроника и чисти технологии“ и „Нови технологии в креативните и реакреативните индустрии“.

Основната цел на Фонда е насърчаването на научноизследователската и развойната дейност, за да бъде повишена и конкурентоспособността на родния бизнес чрез насърчаване развитието на все повече нови и подобрени продукти, услуги или процеси. Фондът има 10 предходни конкурсни сесии, с които е финансирал над 500 проекта, предоставяйки 90 млн. лева за сферата на информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, мехатрониката, творческата и развлекателната индустрия и други.

ИАНМСП управлява и процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Към момента по тази процедура са раздадени 356 броя ваучери на обща стойност 6,105 млн. лева. С тях ще бъдат подкрепени 450 малки и средни предприятия с бюджет 9,180 млн. лева. Предоставяните ваучери са два типа – по 5 хил. лева без ДДС за изготвяне на уебсайт и приложение, и по 20 хил. лева за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер- и информационна сигурност. Целта е да се осигури подкрепа на дигитализацията на предприятията у нас, чрез улесняване на достъпа им до цифрови подобрения и технологии. Същевременно с това идеята е да им бъде оказана помощ при преодоляване на икономическите последици от пандемията, за да могат по-бързо и успешно да се създават нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент