20% увеличение на оборота при куриерите

24 ноември 2020, 00:00 304

Най-голям спад има при туризма – 70,3%

Увеличение с 19,4% е отчетено в сектор „Пощенски и куриерски услуги“ за третото тримесечие на 2020 година, предава БТА. Най-сериозно увеличение има обаче в сектор „Далекосъобщения“, където ръстът е с 24,7%.

Ситуацията около коронавируса и неговото отражение върху бизнес услугите е динамична. Статистическите данни сочат, че при сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се отчита спад с 13,9% спрямо същия период през 2019 година. Най-голямо намаление е регистрирано при „Въздушен транспорт“ – 75,1%, както и в областта на  „Воден транспорт“, където спадът е 34,7%.

Драстичен спад се забелязва и в сектор „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ – 42,5%.

Понижение се наблюдава и сред сектор „Други бизнес услуги“, като най-голям е спадът в „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“, оценяван на 70,3%. Увеличение обаче е отчетено при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“, където увеличението е с 16%.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент