2 866 лева е тримесечният общ доход на лице от домакинство в България през четвъртото тримесечие на 2023 г.

16 февруари 2024, 11:42 85

Тримесечният общ разход е 2 668 лева

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 866 лева и нараства с 18,1% спрямо същото тримесечие на 2022 г., сочат данните на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,9%), следван от доходите от пенсии (31,3%) и от самостоятелна заетост (5,9%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2,7 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост – с 1,3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4,3 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: Доходът от работна заплата нараства от 1 267 на 1 574 лева (с 24,2%); Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 111 на 169 лева (с 52,9%); Доходите от пенсии се увеличават от 865 на 896 лева (с 3,7%); Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 51 на 56 лева (с 10,8%).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,4%, а делът на дохода от натура – 0,6%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 668 лева и се увеличава с 18,1% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,9%), следвани от разходите за жилище (16,1%), данъци и социални осигуровки (13,1%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1,3 процентни пункта, а делът на разходите за жилище – с 1,6 процентни пункта. Относителният дял на разходите за данъци и социални осигуровки нараства с 1,3 процентни пункта.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент