14,9 млрд. лева са постъпленията в НАП през първите 6 месеца на 2022 г.

5 юли 2022, 15:41 195

НАП отчита ръст на приходите с 1,6 млрд. лева спрямо същия период на миналата година

Постъпленията в Националната агенция за приходите през първата половина на 2022 г. възлизат на над 14,9 млрд. лева, което е с 1,6 млрд. лева повече спрямо същия период на 2021 г.

До края на юни 2022 г. приходите за централния бюджет възлизат на 8,2 млрд. лева. Данъкът върху доходите на физическите лица е в размер на близо 2,2 млрд. лева, корпоративният данък е 1,7 млрд. лева, а приходите от ДДС – над 4 млрд. лева.

Към 30 юни приходите от осигурителни вноски надвишават 6,3 млрд. лева, като от тях над 3,7 млрд. лева са за държавното обществено осигуряване, 1,6 млрд. лева – за здравноосигурителни вноски, а 920 млрд. лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-голям е ръстът на приходите при корпоративния данък – с 38%. Постъпленията от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 8%, а осигурителните вноски растат устойчиво с над 12% спрямо същия период на 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент