10 300 пенсии със запор от държавни и частни съдебни изпълнители през 2020 г.

18 октомври 2021, 12:22 374

Според данни на НОИ през 2020 г. са запорирани средствата на близо 325 000 пенсионери

НОИ е обработил 10 307 запори върху пенсии, наложени от държавни и частни съдебни изпълнители през 2020 г. Това сочат данните за дейността на института, цитирани от „Труд“.

Наблюдава се трайна тенденция за спад в броя на пенсионерите, от чиито пенсии се правят удръжки по запори. През 2019 г. са запорирани общо 12 018 пенсии, а през 2018 г. броят им е 16 990. От една страна, според експертите от НОИ, това се дължи на увеличаването на размера на минималната работна заплата, а от друга – на общия спад в броя на пенсионерите в страната.

Съгласно ГПК принудително изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата за съответната година, което означава, че от по-ниски пенсии удръжки не могат да се правят. В случая за 2020 г. удръжки не са можели да се правят за пенсии под 610 лева (тогавашният размер на МРЗ за страната).

Според последните данни към април 2021 г. средствата на 3 093 пенсионери са удържани за неплатени задължения към банки или за битови сметки. От тази година размерът на минималната работна заплата е 650 лева, т.е. защита от запор имат над 85% от пенсионерите у нас – или над 1,8 млн. българи, получаващи пенсия в размер до 650 лева.

Ако пенсионер или работещ получава на месец между 650 лева (МРЗ за 2021 г.) и 1 300 лева (двукратният ѝ размер), то на него ще се удържа една трета от дохода – ако няма деца, или една четвърт – ако има деца, които издържа. Ако възнаграждението на лицето е между 1 300 и 2 600 лева, ще му бъде удържана половината или една трета от сумата – съответно ако има или ако няма деца.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент