Зорница Стоянова

Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar

Зорница Стоянова е завършила специалност „Социална работа в сферата на трудовата заетост“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2022 г. е старши мениджър „Обработка на заплати“ в Kreston BulMar.

Професионалният ѝ опит е свързан с абонаментно обслужване по обработка на заплати на малки и средни предприятия от различни индустрии. Експерт е в областта на трудовото и осигурително законодателство – в т.ч. на КТ, КСО и ЗДДФЛ.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта ТРЗ и осигуряването.

Материали на Зорница Стоянова

филтър по вид:
абонамент