Величка Алмишева

Управляващ съдружник "Правни услуги" в Kreston BulMar

Величка Алмишева е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. От 2016 г. е член на Софийската адвокатска колегия. От 2022 г. е управляващ съдружник в Kreston BulMar – правни услуги.

Има богат опит в сферата на облигационното, търговското, трудовото, осигурителното и вещното право.

Автор е на статии и становища за професионалния портал БАЛАНС.bg.

Редовен докладчик е по правни казуси в Мастъркласовете, провеждани от Крестън БулМар.

Материали на Величка Алмишева

филтър по вид:
абонамент