Николай Иванов

Николай Иванов

Николай Иванов е магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. Освен това е с магистърска степен по право от ВСУ „Черноризец Храбър“. През 2008 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar като оперативен счетоводител, а от 2015 г. е съдружник „Счетоводно обслужване“.

Професионалният му опит е свързан със счетоводното обслужване на малки, средни и големи предприятия от различни индустрии – в т.ч. застраховане, финансови услуги, производство, търговия и други. Експерт е в областта на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, КТ, Националните и Международните счетоводни стандарти.

Всяка седмица е лектор в Счетоводна академия „БулМар“ – едно от най-добрите места за практическо обучение на счетоводители.

Автор е на уроци за учебника „Практическо счетоводство и данъци“, съставян от Крестън БулМар, както и на статии и становища за портала БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта на ТРЗ и осигуряването.

Николай Иванов е един от отговорните редактори в БАЛАНС.bg, като отговаря за секциите ЗДДФЛ, КСО и КТ – с оглед към всяка една разпоредба да има нужните, но не повече ресурси (статии, становища, примери, указания на НАП или съдебна практика), за да може да се взима бързо и правилно професионално решение по всеки един възможен данъчен или счетоводен казус.

Материали на Николай Иванов

филтър по вид:
абонамент