Мартин Димитров

Мартин Димитров

Мартин Димитров е бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов.

Професионалният му опит е свързан със счетоводното обслужване на микро-, малки и средни предприятия в сферата на търговията, услугите и производството. Експерт е в областта на ЗДДС и ЗКПО.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Материали на Мартин Димитров

филтър по вид:
абонамент