Мануела Богоева

Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar

Мануела Богоева има бакалавърска степен по специалност „Финанси“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов и магистърска степен, специалност „Счетоводство и контрол“, от УНСС. От 2021 г. е управляващ съдружник „Финансов одит“ в Kreston BulMar.

Професионалният ѝ опит е свързан с цялостно провеждане на финансов одит на средни предприятия в различни индустрии – в т.ч. различни производства, търговия, научна и развойна дейност, услуги и други. Експерт е в областта на Националните и Международните счетоводни стандарти, ЗСч, ЗДДС и ЗКПО.

Всяка седмица е лектор в Счетоводна академия „БулМар“ – едно от най-добрите места за практическо обучение на счетоводители.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта на данъците и счетоводството.

Мануела Богоева е един от отговорните редактори в БАЛАНС.bg, като отговаря за секциите  МСС, НСС и ЗСч – с оглед към всяка една разпоредба да има нужните, но не повече ресурси (статии, становища, примери, указания на НАП или съдебна практика), за да може да се взима бързо и правилно професионално решение по всеки един възможен данъчен или счетоводен казус.

Материали на Мануела Богоева

филтър по вид:
абонамент