Елизабет Петкова

Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar

Елизабет Петкова е завършила специалност „Банково дело“ в Професионалната гимназия по икономика в гр. Перник. Има бакалавърска степен по специалност „Стопански финансов контрол“, както и магистърска – „Външен одит“ от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. От 2021 г. е старши мениджър „Финансов одит“ в Kreston BulMar.

Професионалният ѝ опит е свързан с участие във финансовия одит на средни и големи предприятия в областта на търговията, услугите и производството. Експерт е в областта на Националните и Международните счетоводни стандарти, ЗДДС и ЗКПО.

Всяка седмица е ментор в Счетоводна академия „БулМар“ – едно от най-добрите места за практическо обучение на счетоводители.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg

Постоянен лектор е на професионални семинари.

Материали на Елизабет Петкова

филтър по вид:
абонамент