Едуард Пушев

Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar

Едуард Пушев е завършил висшето си образование в УНСС. От 2020 г. е старши експерт „Обработка на заплати“ в Kreston BulMar.

Професионалният му опит е свързан с абонаментно обслужване по обработка на заплати на микро-, малки и средни предприятия от различни индустрии. Експерт е в областта на трудовото и осигурително законодателство – в т.ч. на КТ, КСО и ЗДДФЛ.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта ТРЗ и осигуряването.

Материали на Едуард Пушев

филтър по вид:
абонамент