Доника Маринова

Управляващ съдружник финансов одит в Kreston BulMar

Доника Маринова е завършила специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Стопански и финансов контрол“ (бакалавърски степени) в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. От 2003 г. е част от екипа на Kreston BulMar, като е започнала от оперативен счетоводител, а по-късно е ръководител на счетоводен отдел и управител на „Крестън БулМар – счетоводно обслужване“. От 2010 г. е управляващ съдружник „Финансов одит“.

Професионалният ѝ опит е свързан с цялостно провеждане на финансов одит на средни и големи предприятия в различни индустрии – в т.ч. различни производства, търговия и дистрибуция, търговски вериги, земеделие, услуги и други. Експерт е в областта на Националните и Международните счетоводни стандарти, ЗСч, ЗНФО, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Има огромен опит с данъчните и бизнес консултации, финансов дю дилиджънс – в прегледа и оценката на предприятия при придобиване както от страна на инвеститор, така и от страна на продавач.

Всяка седмица е лектор в Счетоводна академия „БулМар“ – едно от най-добрите места за експертно придобиване на знания и опит в сферата на счетоводството.

Автор е на уроци за ежегодното издание на учебника „Практическо счетоводство и данъци“, съставян от Крестън БулМар, както и на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта на данъците и счетоводството.

Доника Маринова е един от отговорните редактори в БАЛАНС.bg, като отговаря за секциите МСС, НСС и ЗСч – с оглед към всяка една разпоредба да има нужните, но не повече ресурси (статии, становища, примери, указания на НАП или съдебна практика), за да може да се взима бързо и правилно професионално решение по всеки един възможен данъчен или счетоводен казус.

Водещ редактор е на една от работните групи за селекция, оценка, редакция и одобряване за публикуване в БАЛАНС.bg на професионални статии, становища и уроци.

Материали на Доника Маринова

филтър по вид:
абонамент