Даниъл Славчев

Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar

Даниъл Славчев е завършил специалност „Икономическо и информационно осигуряване“ в Професионална гимназия по икономика – гр. Перник. Има бакалавърска степен по специалност „Счетоводство“ и магистърска по „Финансов контрол и финансово право“ от УНСС. От 2020 г. е старши мениджър „Обработка на заплати“ в Kreston BulMar.

Професионалният му опит е свързан с абонаментно обслужване по обработка на заплати на малки, средни и големи предприятия от различни индустрии. Експерт е в областта на трудовото и осигурително законодателство – в т.ч. на КТ, КСО, ЗДДФЛ и ЗЗО.

Автор е на уроци в единствения по рода си учебник „Практически заплати и осигуряване“, съставян от Крестън БулМар. Сред авторите на уроци е и в ежегодното издание на учебника „Практическо счетоводство и данъци“, съставян от Крестън БулМар. Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта на ТРЗ и осигуряването.

Даниъл Славчев е един от отговорните редактори в БАЛАНС.bg, като отговаря за секциите КСО и КТ – с оглед към всяка една разпоредба да има нужните, но не повече ресурси (статии, становища, примери, указания на НАП или съдебна практика), за да може да се взима бързо и правилно професионално решение по всеки един възможен данъчен или счетоводен казус.

Водещ редактор е на една от работните групи за селекция, оценка, редакция и одобряване за публикуване в БАЛАНС.bg на професионални статии, становища и уроци.

Материали на Даниъл Славчев

филтър по вид:
абонамент