Анелия Батлева

Анелия Батлева

Анелия Батлева е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. е член на Софийската адвокатска колегия. До септември 2021 г. е старши мениджър „Правни услуги“ в Kreston BulMar.

Има огромен опит в областта на търговското и облигационно право, преобразувания и сделки с търговски предприятия, вещно право и процесуално представителство и защита по търговски и граждански дела. Експерт е в областта на търговското, трудово и данъчно право.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Била е лектор на професионални семинари в областта на трудовото право.

Материали на Анелия Батлева

филтър по вид:
абонамент