Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 1520 уникалност: 72.8%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

В настоящата статия ще бъде разгледан новият режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос на стоки. Този режим може да се прилага по отношение на стоките, за които са изпълнени следните условия:

 • скрито платено съдържание: 117 думи;
 • Получателят на стоките е физическо лице, установено в България;
 • По отношение на доставчика на тези стоки, трябва да са изпълнени следните условия:
  • да е регистриран по ДДС на основание задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС или по желание;
  • скрито платено съдържание: 24 думи;

Декларирането и отчитането на данъка по режима се извършва по следния ред:

1. Подава се митническа декларация пред Агенция „Митници“, която съдържа задължително следната информация:

скрито платено съдържание: 52 думи;

4. ДДС се декларира и внася с подаване на декларация пред Агенция „Митници“;

5. В декларацията за ДДС се посочва общата сума на дължимия ДДС;

скрито платено съдържание: 101 думи;

Заплащането на данъка става по следния ред:

1. ДДС се заплаща от получателите по доставката;

скрито платено съдържание: 41 думи;

Следва да се отбележи, че доставчиците, които са избрали да прилагат този режим, нямат право да ползват данъчен кредит по отношение на стоките, които са обект на прилагане на режима.

По отношение на пратките, чиято стойност надвишава сумата от 150 евро, както и по отношение на вноса на акцизни стоки, се прилагат общите правила на закона.

скрито платено съдържание: 28 думи;

Лицата, които са избрали да прилагат режима и които:

 • не подадат месечната Справка-декларация пред АМ; или
 • скрито платено съдържание: 17 думи;

 се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.


Другите статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.:

 1.  Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Специален режим извън Съюза
 4.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 5.  Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 6.  Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 7.  Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки