Закон за Местните Данъци и Такси

18387
версия, консолидирана от Ciela-Norma