Закон за Местните Данъци и Такси

14294
версия, консолидирана от Ciela-Norma