Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1396
версия консолидирана от Ciela-Norma