Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1398
версия консолидирана от Ciela-Norma