Закон за Местните Данъци и Такси

8450
версия, консолидирана от Ciela-Norma