Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1400
версия консолидирана от Ciela-Norma