Съдържание:

Закон за Местните Данъци и Такси

1393
версия консолидирана от Ciela-Norma